Słów kilka o tym, co łączy Wernyhorę z krakowską turkologią

Pierwszy dowódca XV Korpusu ppłk sztabowy Yakup Şevki (Subaşı)

(Harp Mecmuası)

Drugi dowódca XV Korpusu g en. Cevat (Çobanlı)

(Harp Mecmuası)

Artystyczna wizja turecko-rosyjskiego starcia podczas pierwszej wojny światowej. Wiedza autora tej ilustracji na temat tureckiego umundurowania pozostawia wiele do życzenia. Czerwone fezy i błękitne mundury wyszły z użycia w osmańskiej armii jeszcze przed wybuchem wojny.

(Zbiory Piotra Nykiela)

„Na froncie wschodnim bez zmian” – osmański żołnierz śpiący w galicyjskim okopie. Z braku alternatywy za „przytulankę” posłużyć musiał granat ręczny.

(Harp Mecmuası)

Zimową stagnację na froncie osmańscy żołnierze wykorzystali na odpoczynek oraz podniesienie poziomu wyszkolenia – na przykład w rzucaniu granatami.

(Harp Mecmuası)

Galicyjska zima 1916/17 r. dała się Turkom mocno we znaki...

(Harp Mecmuası)

Żołnierze z tureckiej kompanii szturmowej na froncie galicyjskim

(Zbiory Piotra Nykiela)

"Byli tu i Turcy w mundurach barwy wielbłądziej i nie czerwonych fezach ale w nowych „kalabakach”. Z wielką sympatją odnosiła się ludność do żołnierzy tureckich, chociaż trudnem było z nimi porozumienie. Żołnierz turecki jest w obejściu łagodny i dobrego serca. Oficerowie tureccy mieli biuro w domu adwokata Dra Grossmana".

(em. prof. Alojzy Steiner b. kierownik gimnazjum zbaraskiego, „Brzeżany na widowni bojowej. Wspomnienie dziejowe od 26. sierpnia 1914. r. do 9. lutego 1918 r.”)

(Zbiory Piotra Nykiela)

Cmenarz XV Korpusu w Łopusznej, tuż po utworzeniu w 1916 r.

(Zbiory Piotra Nykiela)

We wrześniu 1916 r. w drodze na front zatrzymał się w Przemyślu osmański minister wojny Enver Pasza (drugi z lewej). Tuż za nim stoi jego adiutant mjr sztab. Kâzım (Orbay). Komendant Twierdzy Przemyśl Stowaser objaśnia tureckim gościom w jaki sposób wojskom austro-węgierskim i niemieckim udało się odbić miasto z rąk Rosjan.

(Harp Mecmuası)

Książę Ömer Faruk (1) podczas wizyty w Galicji 18 kwietnia 1917 w towarzystwie tureckich i austro-węgierskich oficerów. Wśród nich: dowódca XV Korpusu gen. Cevat (2) oraz dowódca 19. Dywizji ppłk Sedat (3).

(Harp Mecmuası)

Feldmarszałek August von Mackensen (piąty od lewej) i dowódca osmańskiej 20. Dywizji płk Yasin Hilmi (siódmy od lewej) na fotografii wykonanej w 1917 r.

(Zbiory Piotra Nykiela)

Twórca krakowskiej turkologii prof. Tadeusz Kowalski

(Zbiory Anny Kowalskiej-Lewickiej i Kazimierza Kowalskiego)

Pamiątkowa broszka z okresu I wojny światowej, upamiętniająca udział osmańskiego XV Korpusu w walkach na froncie galicyjskim.

(Zbiory Piotra Nykiela)

Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Symboliczny nagrobek upamiętniający żołnierzy tureckich poległych na froncie galicyjskim. Co rok 18 marca odbywają się w tym miejscu uroczystości z okazji Dnia Poległych (Şehitler Günü), w których uczestniczą przedstawiciele Ambasady Republiki Turcji w Warszawie oraz pracownicy i studenci krakowskiej turkologii.

(Foto: Piotr Nykiel)

Plan Cmentarza Rakowickiego w Krakowie z zaznaczonymi kwaterami muzułmańskimi.

Back to Artykuły - Polskie Page
Back to Artykuły - Polskie Page