Pancerniki typu "Brandenburg" Cz. 2 ...

Rufowa wieża artylerii głównej Turguta Reisa z dwoma działami 280 mm L/40, osadzona w 1936 r. na azjatyckim brzegu Dardaneli jako część "Baterii Turgut Reis".

(foto: Piotr Nykiel)

Wieża ze śródokręcia Turguta Reisa z parą dział 280 mm L/35, także wchodząca w skład "Baterii Turgut Reis".

(foto: Piotr Nykiel)

Lewe działo Kruppa w rufowej wieży pancernika.

(foto: Piotr Nykiel)

Lewe działo Kruppa w rufowej wieży pancernika.

(foto: Piotr Nykiel)

Lewe działo Kruppa w rufowej wieży pancernika.

(foto: Piotr Nykiel)

Lewe działo Kruppa w rufowej wieży pancernika.

(foto: Piotr Nykiel)

Dźwig amunicyjny prawego działa w rufowej wieży Turguta Reisa.

(foto: Piotr Nykiel)

Zbliżenie dźwigu amunicyjnego prawego działa w rufowej wieży Turguta Reisa.

(foto: Piotr Nykiel)

Prawy właz w tylnej części rufowej wieży pancernika.

(foto: Piotr Nykiel)

Zamek prawego działa wieży rufowej (w prawym górnym rogu) widziany z wnętrza barbety.

(foto: Piotr Nykiel)

Lewa strona rufowej wieży Turguta Reisa. Widok w kierunku włóazów w tylnej części. Po prawej w dole wejście do barbety.

(foto: Piotr Nykiel)

Back to Artykuły - Polskie Page
Back to Artykuły - Polskie Page